Selasa, 17 Januari 2012

Nama-Nama Nabi Dan Rasul Yang Ulul Azmi

Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi/istimewa kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, dalam menyebarkan agama Islam.
Di antara 25 rasul, terdapat 5 orang rasul yang mendapatkan gelaran Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada rasul Allah yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalahnya.


1. Muhammad s.a.w. (محمد)
2. 'Isa a.s. (عيسى)
3. Musa a.s. (موسى)
4. Ibrahim a.s. (إبراهيم)
5. Nuh a.s. (نوح)
.